Welkom

Lopen, rennen, bukken, zitten, staan. We doen dit de hele dag door en iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier. We hebben eigen houdings- en bewegingsgewoontes ontwikkeld. Maar niet al deze gewoontes zijn goed voor het lichaam. Oefentherapie Mensendieck en Oefentherapie Cesar zijn paramedische behandelmethoden gespecialiseerd in houding en beweging. De therapie is gericht op de behandeling van klachten en het voorkomen hiervan als gevolg van een onjuist houdings en/of bewegingspatroon, dat eventueel veroorzaakt wordt door een bepaalde afwijking of ziekte. Hierbij wordt er rekening gehouden met de situatie waarin een ieder zich bevindt, denk hierbij aan de woon- en werkomgeving en met ieders mogelijkheden en beperkingen, zodat hetgeen dat in de behandelingen aan de orde komt ook praktisch bruikbaar is in het dagelijks leven.

Wanneer u zich bij ons aangemeld heeft in de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck/Cesar in Schiedam, wordt er de eerste keer een vraaggesprek over uw klachten afgenomen gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek wordt er gekeken of oefentherapie nodig is. Wanneer dit het geval is, stellen we een individueel behandelplan op, waarbij rekening gehouden wordt met de aard en intensiteit van de klachten en de dagelijkse activiteiten.

Contact