Werkwijze

U heeft een verwijsbrief via uw huisarts, specialist, bedrijfsarts of schoolarts gekregen of u hebt zelf besloten dat oefentherapie bij u past. U kunt zich telefonisch, per mail of persoonlijk bij ons op de praktijk aanmelden. Wij maken dan met u een afspraak.

Deze eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. We beginnen met het invoeren van alle noodzakelijke gegevens. We vragen u daarom de volgende gegevens mee te nemen:
• Pasje van de zorgverzekering
• Identiteitsbewijs
• Eventueel de verwijsbrief

Vervolgens gaan we bij de eerste afspraak in gesprek over uw hulpvraag, klachten en de invloed van de klachten op uw dagelijks leven. Daarna volgt zonodig een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Wij onderzoeken o.a. wat uw bewegingsmogelijkheden en/of bewegingsbeperkingen zijn en wat de invloed is van de houding of het bewegingspatroon op de klachten.

Na de eerste afspraak wordt het behandelplan met U besproken, zodat U weet wat de Oefentherapie voor u kan betekenen.

Heeft u een klacht over de oefentherapeut, of twijfelt u aan haar handelen of functioneren? In de folder over de klachtenprocedure (klik hier) kunt u lezen hoe u hiermee om kunt gaan.

De praktijk voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) vereisten door het veilig borgen van uw patiëntgegevens, zoals vastgelegd in de Privacyverklaring (klik hier)

Daarnaast is het voor ons heel belangrijk om de kwaliteit van de behandelingen zo optimaal mogelijk te houden en onze manier van werken continue op de behoefte van de patiënt af te stemmen door te luisteren naar zijn/haar feedback. Dit doen wij door middel van een onafhankelijk medisch onderzoeksbureau: Qualiview. Door op onderstaande link te drukken, ziet u de actuele resultaten van Oefentherapie Schiedam. (klik hier)